Het Veerhuis te Berlare

Volgens de lokale traditie is het veer te Berlare - Appels het oudste in de streek.Inderdaad vertrok er hier een heirweg die verderop aan 't Kroontje rechts afboog richting Kamershoek. Het is dus best mogelijk dat het veer ouder is dan "den Briel" (een Frankische dries in de vorm van een driehoek) in Berlare Dorp.

Graaf Gwijde van Dampierre, in zijn hoedanigheid van Heer van Dendermonde, en zijn echtgenote Machteld verkochten in 1253 het veer aan Gregorius van Appels. Dit bewijst dat de inkomsten uit de veerdienst aanzienlijk waren. Tot 28 september 1494 was het veer in het bezit van Ermine van der Scaghe uit Gent. Haar man noemde Boudin van Courtys. In 1572 pachtte Pieter Hoofman uit Berlare het veer.

Toen in 1667 Koning Lodewijk XIV de stad Dendermonde belegerde, besliste men de veerpont binnen de stadsmuren te brengen. Tussen 13 mei en 18 augustus 1696 lag er een heuse veerpont of brug over de Schelde. Na de vijandelijkheden werd de brug door het wassende water vernietigd, maar het bleek dat de veerman Jan Gheeraerts en "ponteman" Joos De Gend, geholpen door Berlarenaars, het water een handje toegestoken hadden ... om zo hun broodwinning terug te krijgen.

Tot de Franse bezetting in 1795 bleef het veer in eigendom van het Kanunnikkenkapittel van de O.L.Vrouwekerk in Dendermonde.

In 1971 doet het veerhuis dienst als locatie voor de verfilming van het boek van Stijn Streuvels : "De teleurgang van de waterhoek" . Bij het veer hoort een veerhuis. Sinds Luc Van Kerckhove en de opnames voor de film met Mira - Willeken van Amelrooy - is de toeristische belangstelling alleen maar crescendo gegaan. In een eeuwenlange reeks is bvba Het Veerhuis de volgende bewoner.

August Clement Rommens : eerste Belgische gesneuvelde te Berlare

Bij de bewaking van de Schelde in oktober 1914 heeft lansier Rommens uit Vorst plaatsgenomen achter de veerdam nabij het veerhuis. Wanneer de Duitsers doorgedrongen zijn tot Appels veer schiet hij er een paar neer. Hij wil nog een derde treffen, maar wanneer hij opduikt vanachter de veerdam, wordt hijzelf getroffen in het hoofd. De dodelijke kogel werd afgevuurd vanuit het zomerhuisje van de familie De Rijcke aan de overkant van de Schelde ... zondag 4 oktober 1914.

August Rommens werd dan overgebracht naar Berlare-Dorp waar een begrafenisdienst in de St.-Martinuskerk werd gehouden onder massale volkstoeloop